Regulamin schudnij do lata | Trening Personalny | BodyTec20 | Trening EMS | Siłownia XXI wieku

Regulamin akcji Schudnij do lata:

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest

BODYTEC20 PLUS sp. z o.o.

Kudrowice 12, 95-200 Pabianice

REGON: 388188690 NIP: 7312070965

2. Akcja rozpoczyna się w dniu wykonania pierwszego treningu lub odbycia konsultacji dietetycznej przez uczestnika (pod warunkiem, że przypada on na dowolny dzień marca)

3. Akcja kończy się po okresie 12 tygodni od daty rozpoczęcia.

§ 2
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO AKCJI

1. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest spełnienie następujących warunków:
a) zakup 3 miesięcznego członkostwa dedykowanemu akcji „Schudnij do lata” w Bodytec20 lub Bodytec20+

 

§ 3
ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI „SCHUDNIJ DO LATA”

 1. Uczestnik zobowiązuje się do:
 1. uczestnictwa w treningach personalnych EMS w studiu BodytTec20,
 2. odbycia 2 konsultacji dietetycznych w trakcie trwania pakietu,
 1. stosowania się do porad treningowych trenera,
 2. stosowania porad dietetycznych,
 1. uczestnictwa w treningach dwa razy w tygodniu,
 2. zdawania cotygodniowego raportu dietetycznego,
 3. cyklicznego wykonywania pomiarów pod okiem trenera,

 

§ 4
ZOBOWIĄZANIA ORAGNIZATORA AKCJI WOBEC UCZESTNIKA

1. Każdy uczestnik akcji dostanie od studia BodyTec20:

 1. 3 miesięczny plan treningowy EMS
 2. 12 treningów EMS
 3. 4 pomiary ciała
 4. przygotowany przez dietetyka pakiet z zaleceniami badań pomocnych przy ustaleniu planu żywieniowego
 5. 2 konsultacje online z dietetykiem wraz z opracowanym 14 dniowym planem żywieniowym ( przygotowanym po wizycie na podstawie preferencji uczestnika ) 
 6. strój do treningu EMS
 7. skarpetki
 8. worek – torba treningowa

§ 5
NAGRODA GŁÓWNA

 1. Uczestnik, który poczynił największą metamorfozę otrzyma nagrodę główną.
 1. Zwycięzca zostanie wybrany wewnętrznie przez głosowanie pracowników biura BodyTe20.
 1. Zwycięzca zostanie obdarowany dodatkowymi nagrodami m.in. :

    a.     Pakiet roczny treningów personalnych EMS w BodyTec20 lub Bodytec20+

 1. Profesjonalna sesja zdjęciowa
 2. 2 czternastodniowe plany dietetyczne
 3. Nagrody od naszych partnerów

§ 6
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW AKCJI

1. Przystąpienie do akcji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Przystępując do akcji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.
2. Przystąpienie do akcji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie wizerunku  uczestników akcji przez studio BodyTec20 oraz wyrażeniem zgody na użycie filmów, zdjęć, wywiadów, które powstaną podczas treningów w studio i zostaną wykorzystane przez BodyTec20 na stronach społecznościowych.

 

§ 7
KARA UMOWNA

       1.      W przypadku niedotrzymania warunków umowy i zrezygnowania z udziału w akcji przez uczestnika zostanie on wyłączony z głosowania w walce o główną nagrodę.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności akcji.